قرآن کتاب هدایت
83 بازدید
تاریخ ارائه : 10/23/2012 10:10:00 PM
موضوع: علوم قرآنی

قرآن در معرّفى خود مى‏فرماید:
کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربّهم الى صراط العزیزالحمید؛
(این) کتابى است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکى‏ها(ى شرک و ظلم و جهل) به سوى روشنایى (ایمان و عدل وآگاهى) به فرمان پروردگارشان درآورى به سوى راه خداوند توانا و ستوده.
قرآن هدایت است به راهى که هم در اعتقادات، هم قوانین فردى و اجتماعى و هم به لحاظاخلاقى بهترین راه و مسیراست.
اِنّ هذا القران یهدى للّتى هِى اقوم؛(اسراء / 9)
این قرآن به راهى که استوارترین راه‏هاست هدایت مى‏کند.
و همین کامل‏ترین و قوى‏ترین برنامه بودن قرآن یکى از نشانه‏هاى خاتمیّت اسلام و قرآن‏مى‏باشد؛ زیرا امکان این‏که برنامه‏اى کامل‏تر و شایسته‏تر ارائه گردد، وجود ندارد و و هدایتى بالاتر ووالاتر از قرآن معنا ندارد.
قرآن، هدایت محض است و در آن هیچ‏گونه ضلالت راه ندارد و همان‏طور که نور ظلمت‏وتاریکى رانمى‏پذیرد وآن رااز بین مى‏برد، قرآن نیز نابود کننده نادانى‏ها وگمراهى‏ها مى‏باشد.
هذا بَصائِر من ربّکم و هدى و رحمة لقومٍ یُؤمِنون؛ (اعراف / 203)
این وسیله بینایى از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است براى جمعیّتى که ایمان‏ مى‏آورند.

در روایات  معصومین (علیهم‏ السلام) نیز در عظمت و هدایت‏هاى‏قرآنى مطالب فراوانى وجود دارد که به یک نمونه از سخنان على(ع) اکتفا مى‏کنیم:
وَ اعلموا انَّ هذا القرانَ هو النَّاصحُ الَّذى لایَغُشُّ والهادى الّذى لایُضِلُّ والمحدِّثُ الَّذى لایکذبُ و ما جالَسَ هذا القران اَحدٌ إِلّا قامَ عنه بزیادةٍ أَو نُقْصانٍ، زیادةٍ فى هدى او نُقْصانٍ من‏عمىً؛
آگاه باشید همانا این قرآن پند دهنده‏اى است که نمى‏فریبد و هدایت کننده‏اى است‏که‏گمراه‏نمى‏سازد و سخنگویى که هرگز دروغ نمى‏گوید. کسى با قرآن همنشین نشد، مگر آن که براوافزود یا ازاوکاست. افزودن درهدایت وکاهش درکوردلى‏وگمراهى.(نهج‏البلاغه،خطبه176).