آلبوم من ◂ شیخ احمد قادری
حضور در بیست وهشتمین کنفرانس وحدت اسلامی.در کنار آیت الله سیدهادی رفیعی پور