آلبوم من ◂ دیدار با علمای اهل سنت
با علمای اهل سنت در حاشیه کنفرانس وحدت اسلامی