آلبوم من ◂ احمد قادری
عکس یادگاری با دکتر ابراهیم جعفری در هتل آزادی تهران