آلبوم من ◂ شیخ احمد قادری
در محضر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی به همراه جمعی از اعضای موسسه امام هادی علیه السلام(1393)