آلبوم من ◂ احمد قادری
اجرای برنامه در دبستان شهید دستگردی. محرم الحرام 1392. مشهد الرضا علیه السلام